پویتک در رسانه‌ها

شتابدهنده پویتک از چه سالی و با چه اهدافی راه اندازی شد؟ اول این را بگویم که پویتک فقط شتابدهنده نیست. ما فضای کار اشتراکی و شتابدهنده هستیم. یعنی علاوه بر شتاب دادن تیم ها برای راه اندازی و رشد کسب و کارشان

پویتک در رسانه ها

به گزارش روابط عمومی ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مدرسه تابستانی کسب و کار پویتک، یک دوره آموزشی-کاربردی است که از شانزده مرداد تا…

پویتک در رسانه ها

پارادایس‌هاب با امضای تفافم نامه همکاری با باشگاه کارآفرینی تیوان،‌ کارخانه نوآوری های‌وی، شتاب‌دهنده فینووا، فضای کار اشتراکی آبی سفید و شتابدهنده پویتک امکان به اشتراک‌گذاری فضای کاراشتراکی خود و…

پویتک در رسانه ها

گفت و گو با مدیران فضای کار اشتراکی «پویتک» استراتژی توسعه در اصفهان سال ها بر مدار صنعت چرخیده است، صنعتی که توانست چهره شهر را عوض کند، به جای…

پویتک در رسانه ها