کارگاه خلاقیت در حل مسئله و طراحی محصول به کمک TRIZ

کارگاه خلاقیت در حل مسئله و طراحی محصول به کمک TRIZ
تفکر طراحی, کارگاه‌ها, مدرسه تابستانی 96

این کارگاه، یکی از کارگاه‌های ویژه مدرسه تابستانی کسب و کار پویتک بود. محمودکریمی به عنوان مدرس اصلی حضور داشت و شروین مشایخ در مواردی مدرس اصلی را همراهی می‌کرد. محسن مولایی نسب نیز به عنوان پیونددهنده سه کارگاه تعریف مسئله، TRIZ و UI/UX مخاطبان را همراهی می‌کرد.

کریمی بحث خود را از تعریف خلاقیت و اهمیت شناخت دقیق مسئله آغاز کرد و پس از بررسی انواع رویکردها در خلاقیت، اشاره‌ای به انواع روش‌های نوآوری نظام یافته در راه‌حل پرداخت و به‌طور خاص روش TRIZ را تشریح کرد. سپس به استفاده از TRIZ در طراحی محصول و مدیریت سازمان بر اساس مسئله تعریف شده (کارگاه روز قبل) پرداخت و چگونگی تست محصول با رویکرد پیشنهادی را تبیین نمود.

Date