09358399283

اصفهان، میدان آزادی، ابتدای خیابان ملاصدرا، فرعی 13، پلاک 52

بالا

کارگاه کارتیمی و مدیریت چابک

کارگاه کارتیمی و مدیریت چابک
کار تیمی, کارگاه‌ها, مدرسه تابستانی 97

۳۱ مرداد و ۱شهریور ۹۷

کتابخانه مرکزی اصفهان وفضای کار اشتراکی پویتک

Date