۰۹۳۵۸۳۹۹۲۸۳

شعبه مرکزی اصفهان: میدان آزادی، ابتدای خیابان ملاصدرا، فرعی 13، پلاک 52

Top

کارگاه تیم‌سازی، کار تیمی، مدیریت چابک

کارگاه تیم‌سازی، کار تیمی، مدیریت چابک
کار تیمی, کارگاه‌ها, مدرسه تابستانی 96

در این کارگاه، ابتدا تعریفی از تیم و کار تیمی ارایه شد. سپس به بررسی جامعه شناختی فرهنگ ایرانی پرداخته شد و معضلات کار تیمی در ایران، از این زاویه نگاه بررسی شد. و در ادامه نکات و تکنیک‌هایی در خصوص کار تیمی، و نحوه تعامل افراد با یکدیگر ارائه شد. در ادامه از هر یک از مخاطبان «تست روانشناسی بلبین» گرفته شد، و روش نمره‌گذاری و تفسیر تست و ویژگی‌های شخصیتی هر دسته از افراد درگروه و نحوه تعامل با آن‌ها تشریح گردید. در بخش بعد به اصول مدیریت چابک از متودولوژی اسکرام پرداخته شد و به صورت کاربردی تقسیم بندی وظایف و مسئولیت‌ها و مدیریت آن‌ها آموزش داده شد تا مخاطبان برای تمرین در طول هفته آماده شوند.

Date