۰۹۳۵۸۳۹۹۲۸۳

شعبه مرکزی اصفهان: میدان آزادی، ابتدای خیابان ملاصدرا، فرعی 13، پلاک 52

Top

کارگاه تفکر طراحی،‌ مدل های درآمدی و مدل کسب و کار

کارگاه تفکر طراحی،‌ مدل های درآمدی و مدل کسب و کار
تفکر طراحی, طراحی مدل کسب و کار, کارگاه ها, کارگاه‌ها, مدرسه تابستانی 98

در هفته اول مدرسه کسب و کار پویتک، محسن مولایی نسب به مسائل مهمی همچون شناسایی ماموریت و هدف هر فرد در طول زندگی، مدل صحیح تفکر مبتنی بر اهداف فردی و شناسایی ایکیگای پرداخته و پس از آن به توضیح مفاهیم بنیادین تفکر طراحی پرداختند. وی با طرح مفهوم حلقه خرید-مالکیت (buy-own loop) خواست تا با عکس برداری از زوایای پنهان شهر، ذهن را آزاد کرده و تا یکصد ایده، برای مساله مطرح شده برای تیمشان ارائه کنند. بوم همدلی و نقشه سفر مشتری با در نظر گرفتن بازه های زمانی متوالی (sequences)، نمودار تجربه مشتری (CXD) از ابزارهایی بودند که شرکت کنندگان طی این دوره دو روزه فرا گرفتند تا به شکلی صحیح و طبقه بندی شده، رفتار مشتری را شناسایی و بر اساس دیدگاه و نگاه او، یک مساله درست شناسایی کرده و برای آن راه حل مناسب بیابند.

Date