اختتامیه سومین دوره مدرسه کسب و کار

اختتامیه سومین دوره مدرسه کسب و کار
کارگاه‌ها, مدرسه تابستانی 98

اختتامیه سومین دوره مدرسه کسب و کار پویتک در سالن همایش کتابخانه مرکزی اصفهان با بخش سخنرانی‌ها آغاز شد.
در این بخش احسان فقیه، هم‌بنیان‌گذار پویتک، به معرفی شتابدهنده و فضای کار اشتراکی پویتک پرداخت و در گزارش خود درباره فعالیت‌های پویتک، تعداد درخواست‌های شتابدهی واصله به پویتک را ۱۲۰ عدد عنوان کرد.

سپس علی صالحی، دیگر هم‌بنیان‌گذار پویتک به ارائه گزارش و توضیح چگونگی برگزاری سومین مدرسه کسب و کار پویتک پرداخت و روند بررسی و گزینش ۴۰ نفر شرکت کننده از ۱۴۰ نفر متقاضی و ادامه رویداد از جمله نحوه برگزاری کارگاه‌ها و محتواهای آموزشی و منتورشیپ رویداد را توضیح داد.

در ادامه محمدرضا بحرینیان، مدیر عامل شرکت آوان و عضو هیات مدیره شبکه پژوهش و نوآوری استان اصفهان، بر اساس تجربیات داخلی و خارجی خود، به ارائه ۵ نکته در مورد حرفه ای بودن پرداخت.

چهارمین سخنران اختتامیه مدرسه کسب و کار پویتک، دکتر کوروش خسروی، عضو شورای شهر و رییس مرکز پژوهش‎های شورای شهر اصفهان، نگاه خود را در باره‌ ضرورت کسب تجربه‎های ارزشمند حرفه‎ای پیش از راه اندازی کسب و کار مستقل بیان نمود.

سپس شش تیم از چهارده تیم آموزشی شکل یافته در طول دوره، به روز نهایی رویداد قدم گذاشتند و با یکدیگر به رقابت پرداختند؛ تیم‎های «تیمچه، گتاپ، تورجور، پرو اس ام، خیرانه و ویان» به ارائه پرداختند و هیات داوری متشکل از آقایان احمد ورد، محمد کرمانی و محمدرضا بحرینیان نظرات خود را بیان داشتند. شاخص‎های مدل کسب و کار، کمینه محصول پذیرفتنی (mvp)، طراحی محصول و ارائه، مواردی بود که در فرآیند داوری مد نظر قرار گرفته شد.

مراسم اختتامیه سومین مدرسه، با تقدیر از مربیان، حامیان، داوران، سخنرانان، تیم برگزاری رویداد و تیم‎های برتر به پایان رسید. بر اساس رای هیات داوران، دو تیم تورجور و ویان به صورت مشترک به عنوان تیم سوم، خیرانه به عنوان تیم دوم و تیمچه به عنوان تیم نخست معرفی شدند.
در این رویداد جوایز نقدی و غیر نقدی برای تیم نخست مبلغ ۱۶ میلیون تومان، تیم دوم مبلغ ۸ میلیون تومان و تیم های سوم هرکدام مبلغ ۴ میلیون تومان بود.
Date