کارگاه طراحی کمپین تبلیغاتی

کارگاه طراحی کمپین تبلیغاتی
بازاریابی دیجیتال, کارگاه‌ها, مدرسه تابستانی 96

در این کارگاه در خصوص اصول طراحی کمپین تبلیغاتی توضیحاتی ارائه شد. شناسایی جامعه هدف، برنامه‌ریزی برای ورود به بازار، لیست کردن مشتریان بالقوه، چگونگی ایجاد محتوا، استراتژی انتشار محتوا، هدف‌گذاری و کنترل و بازخورد مهم‌ترین سرفصل‌هایی بود که در این کارگاه ارائه گردید.

در حین برگزاری کارگاه، علی صالحی با ارائع برخی توضیحات در حین تدریس به مدرس اصلی کمک می‌کرد تا مخاطبان یکپارچگی مباحث و ارتباط مباحث ارائه شده در این کارگاه و کارگاه‌های قبلی را بهتر درک کنند.

Date