09358399283

اصفهان، سی و سه پل، چهارباغ بالا، ساختمان بانک تجارت، طبقه سوم

بالا

پویتک در رسانه‌ها

به گزارش روابط عمومی ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مدرسه تابستانی کسب و کار پویتک، یک دوره آموزشی-کاربردی است که از شانزده مرداد تا…

پویتک در رسانه ها

پارادایس‌هاب با امضای تفافم نامه همکاری با باشگاه کارآفرینی تیوان،‌ کارخانه نوآوری های‌وی، شتاب‌دهنده فینووا، فضای کار اشتراکی آبی سفید و شتابدهنده پویتک امکان به اشتراک‌گذاری فضای کاراشتراکی خود و…

پویتک در رسانه ها

گفت و گو با مدیران فضای کار اشتراکی «پویتک» استراتژی توسعه در اصفهان سال ها بر مدار صنعت چرخیده است، صنعتی که توانست چهره شهر را عوض کند، به جای…

پویتک در رسانه ها
رفتن به نوار ابزار