۰۹۳۵۸۳۹۹۲۸۳

شعبه مرکزی اصفهان: میدان آزادی، ابتدای خیابان ملاصدرا، فرعی 13، پلاک 52

Top

کارگاه های مشترک با مدرسه رباتیک دانشگاه اصفهان (یافتن موضوع پایان نامه ثروت آفرین)

کارگاه های مشترک با مدرسه رباتیک دانشگاه اصفهان (یافتن موضوع پایان نامه ثروت آفرین)
کارگاه های مشترک با مدرسه رباتیک دانشگاه اصفهان, همکاری ها

دومین نشست از سلسله نشستهای از پروژه پایانی تا خلق ثروت

پس از استقبال دانشجویان از اولین نشست از سلسله نشست های پروژه ی پایانی تا خلق ثروت ، انجمن رباتیک دانشگاه اصفهان به کمک پویتک و با همکاری مرکزکارآفرینی دانشگاه اصفهان اقدام به برگزاری دومین نشست با عنوان یافتن موضوع پایان نامه ثروت آفرین کردن

منتشر شده در : مدرسه رباتیک دانشگاه اصفهان

Date