کارگاه اصول مالی و قراردادها برای استارتاپ‌ها

کارگاه اصول مالی و قراردادها برای استارتاپ‌ها
سرمایه گذاری، مالی و حقوقی, کارگاه ها, کارگاه‌ها, مدرسه تابستانی 98

در چهارمین هفته از کارگاه های مدرسه تابستانی کسب و کار پویتک، سینا حسنعلی زاده، مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری بهمن به پیش بینی مالی پرداخت. وی در بخش اول صحبت‌های خود با تشریح اصول و شرایط سرمایه گذاری خطرپذیر، روش‌های تامین مالی برای کسب و کارهای نوپا، انواع سرمایه گذاران و شرکت‌های سرمایه گذاری خطرپذیر فعال در اکوسیستم استارتاپی ایران و مدل‌های قراردادی در سرمایه گذاری خطرپذیر را معرفی کرد.
حسنعلی زاده در ادامه با بیان ارزش زمانی پول، مفاهیم و پارامترهای تعیین کننده ای مانند ارزش خالص فعلی (NPV), نرخ بازده داخلی (IRR), نقطه سر به سر، محاسبه نرخ بازگشت سرمایه و نمودار مالی چرخه عمر استارتاپ را جهت برآورد نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذار بیان کرد و در تکمیل مطالب خود، ضمن معرفی طبقه بندی شده شرکت‌های سرمایه گذاری خطرپذیر ایران, شیوه‌های ارزش گذاری سنتی و استارتاپی مورد استفاده در هر یک از این شرکت‌ها را نیز معرفی کرد.
همچنین در ادامه, شرکت کنندگان در قالب پروژه کارگاهی فرایند ارزش گذاری و روش‌های مختلف آن را فرا گرفتند.
مابقی محتوای ارائه شده در کارگاه, شامل مباحثی اعم از قرارداد هم‌بنیان‌گذاری و سهام تشویقی کارکنان, مدل‌های قرار دادی, شاخص‌های ارزیابی سرمایه گذار و مستندات مورد نیاز, موقعیت یابی بازار و استراتژی‌های ورود به آن بود. شرکت کنندگان در این مرحله, ضمن به کارگیری مهارت‌های کسب شده در کارگاه ارزش گذاری و محاسبات حجم بازار و سرمایه, با اصول طراحی و اراپه Business Plan و شیوه تنظیم قرارداد سرمایه گذاری به صورت واقعی و کاربردی آشنا شدند.

Date