کارگاه‌های توانمندسازی سمن‌ها (استان یزد)

کارگاه‌های توانمندسازی سمن‌ها (استان یزد)
حمایت‌ ها, حمایت‌ها

پویتک، از ۲۲ تا ۲۴ آذر ماه، حامی برگزاری «کارگاه توانمندسازی سمن های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شرق کشور» در شهر یزد بود.
سلسله کارگاه‌های توانمندسازی سمن‌ها (سازمان‌های مردم نهاد) به همت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار می‌گردد.

Date