09358399283

اصفهان، دروازه شیراز، ابتدای خیابان ملاصدرا، کوچه 13، پلاک 52

بالا

میزبانی همخوان ۶۴(کتاب زنجیره خلق ارزش)

میزبانی همخوان ۶۴(کتاب زنجیره خلق ارزش)
دورهمی ها, دورهمی‌ها, همخوان

همخوان۶۴
این هفته آقای هاشمی
کتاب زنجیره خلق ارزش
را در شصت وچهارمین همخوان در اختیارما قرارمیدهند.
زمان شنبه ۹۷/۵/۲۷ ساعت ۱۸-۲۰

Date