برای نخستین بار اصفهان میزبان مدرسه تابستانی کسب و کار می شود

برای نخستین بار اصفهان میزبان مدرسه تابستانی کسب و کار می شود
پویتک در رسانه ها

نجمه معینی| مدارس تابستانی کسب وکار، جزء کوچکی از یک مجموعه بزرگ «زیست‌ بوم» تعریف می‌شوند و حقیقتا شکل گیری «زیست بوم کارآفرینی» در هر منطقه می‌تواند موتور محرکی برای آن منطقه باشد. در این زیست‌ بوم یا «اکوسیستم» بازیگران زیادی ایفای نقش می‌کنند؛ نهادهای دولتی نقش حمایتگری را به عهده دارند، مراکز دانشگاهی و متخصصان به عنوان پشتیبان و همینطور تربیت کننده سرمایه انسانی به شمار می روند و وجه دیگر این زیست بوم، سرمایه گذارها هستند که با سرمایه و تجربه خود، سهم مؤثری دارند. دراین بین مجموعه های خصوصی نقش مؤثری ایفا می کنند. این مجموعه ها را معموالا با نام «شتابدهنده» و همچنین «فضا کار اشتراکی» می شناسیم. مهمترین ویژگی ایــن مجموعه ها شــاید چابکی آنهاست. به این معنی که هزینه های اولیه و همینطور ریسک اجرای یک ایده را، به حداقل رسانده و تا جای ممکن برای شکل گرفتن یک تیم پایدار تلاش می‌کنند. نوع مربیگری خاص این مراکز و نیز شبکه ارتباطی از نقاط قوت این مراکز به حساب می آید. مدارس تابستانی کسب وکار، یکی از دوره هایی است که در مناطق پیشروی جهان برگزار و در یک دوره کوتاه مدت، با هدف انتقال تجربه مربیان، به صورت عملی برگزار می شود؛ یعنی شــرکت کننده ها با مجموعه الزامــات راه اندازی یک کسب وکار آشنا شده و این مسیر را زیر نظر افراد خبره، تجربه و تمرین کنند.

احســان فقیه، یکی از بنیانگذاران «پویتک؛ مرکز گسترش کسب وکارهای نوپا» است. پویتک مجموعه ای است که برای نخستین بار در اصفهان اقدام به راه اندازی این مدرسه کرده است. روزنامه اصفهان امروز برای شرح هدف این راه اندازی با وی به گفتگو پرداخت که در ادامه می خوانید.

عدالت آموزشی، رویکرد اصلی برگزاری مدارس کسب وکار

فقیه درباره هدف و مأموریت برگزاری مدرسه تابستانی کسب وکار در اصفهان گفت: عدالت آموزشــی و در واقع توزیع عادلانه دانش و ثروت از شاخصه های اساسی توسعه پایدار است و یکی از دلایلی که ما امروز شــاهد مهاجرت فارغ التحصیل ها از شــهرها به پایتخت و یا به کشــورهای دیگر هستیم کم توجهی به این نکته است. وی افزود: یکی از رویکردهای اصلی برگزاری مدارس کســب وکار تابستانی به ویژه در خارج از پایتخت، عدالت آموزشی اســت. افــرادی که علاقمنــد به حوزه کارآفرینی هستند و قصد دارند کسب وکار نوپا یا «اســتارتاپ» خود را راه اندازی کنند، باید بتوانند از نزدیک با تجربه مربیان تراز اول کشــور در حوزه کسب وکارهای نوپا آشنا شــوند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر برای بعضی افراد که تا حدی با این فضای کسب وکار آشنا هستند و یا شاید اســتارتاپ خود را هم راه انداخته اند، فرصت خوبی است که با دسترسی به مجموعه چنین مربیانی، بتوانند در آینده خود به عنوان مشاور به تیم هایی که در شهر در حال فعالیت هستند کمک کنند. فقیه تأکید کرد: این پتانسیل در شهری مثل اصفهان مشهود است و امیدواریم مدرسه تابستانی کسب وکار پویتک به زودی پویشی درخور توجه را در شهر رقم بزند.

کار تیمی، حرف اول در مدارس کسب وکار

هم بنیانگذار مرکز گسترش کسب وکارهای نوپا اظهار کرد: در این مدارس برای دانشجوها یا فارغ التحصیل های هیچ رشته ای محدودیتی وجود ندارد، دانشجویان در هر زمینه ای که ایده داشته باشند یا صرفًا علاقمند به حضور در چنین فضای پویا و شــادابی باشند، می توانند شروع کنند. وی با تأکید بر اینکه در این حوزه «تیم» حرف اول را می زند، ادامه داد: تیمی که قرار است اعضایش مثل یک خانواده با هم کار کنند، حتی ممکن اســت ایده آنها شکست بخورد و یا ایده عوض شود، ولی می شود گفت تنها مؤلفه اساسی موفقیت در این حوزه وجود یک تیم یکدست است که به خوبی با هم کار می کنند و توانایی هایی دارند که مکمل هم دیگرند.

فقیه افزود: کسانی که بخواهند کسب وکار خودشان را راه اندازی کنند و جزو هسته اولیه تیم باشند، باید توانایی هایی داشــته باشــند، باید بتوانند هم تیمی توانمند جذب کنند، خودشان کسب وکارشان را مدیریت کنند. وی با بیان اینکه آنها باید ارزش های جذاب به مشــتری ها پیشنهاد بدهند و محصول یا خدمت موردپسند مشتری طراحی کنند، ادامه داد: آنها باید خود تحقیقات بازار و تست محصولشان را انجام دهند، فرآیندهای جذاب برای حفظ مشتری بسازند، تبلیغات حرفه ای و ارزان داشــته باشند، با قراردادهای جذب و سرمایه گذاری آشنا باشند و حرفه ای، کسب وکار خود را به سرمایهگذاران معرفی کنند.

۲۵ مرداد تا ۱۷ شهریور، زمان برگزاری مدرسه کسب وکار

فقیه همچنین با بیان اینکه از تاریخ ۲۵ مرداد جاری تا ۱۷ شهریورماه، زمان برگزاری این مدرسه است، اضافه کرد: در مدرسه تابستانی کسب وکار پویتک، کارگاه هایی طراحی کرده ایم کــه چهار هفته متوالی و در روزهای چهارشــنبه، پنجشنبه و جمعه این هفته ها برگزار می شود. وی تصریح کرد: هفته اول بحث تیم ســازی و کار تیمی و مدیریت تیمهای اســتارتاپی به صورت کارگاهی برگزار می شــود، هفته دوم موضوعات خلاقیت و طراحی محصول و تجربه کاربری و بازی کاری (گیمیفیکیشن) است. وی افزود: هفته سوم نیز بحث بازاریابی دیجیتال و طراحی کمپین و بازاریابی محتوا کار می شود که ویژه استارتاپ ها است و هفته چهارم مباحث مالی و حقوقی مثل ارائه به سرمایه گذار، روشهای تأمین مالی و مدلهای مشارکت به صورت کارگاهی کار می شود. فقیه خاطرنشان کرد: این امکان نیز فراهم شده که تیمها حول ایده های خود از شنبه تا سه شنبه در فضای کار اشتراکی پویتک دورهم جمع بشوند و با کمک مربی ها مباحثی را که با آنها آشنا شدند، باز تمرین کنند.

منتشر شده در: روزنامه اصفهان امروز

Date