۰۹۳۵۸۳۹۹۲۸۳

شعبه مرکزی اصفهان: میدان آزادی، ابتدای خیابان ملاصدرا، فرعی 13، پلاک 52

Top

انتخاب فضای کار اشتراکی پویتک به عنوان بهترین فضای کار اشتراکی کشور

انتخاب فضای کار اشتراکی پویتک به عنوان بهترین فضای کار اشتراکی کشور
پویتک در رسانه ها

به گزارش روابط عمومی پارک فناوری پردیس، چهارمین رویداد پردیس سامیت، ۱۴ و ۱۵ اسفند ماه در این مجموعه برگزار شد. پردیس سامیت ۲۰۲۱ میزبان افرادی از مجموعه‌های مختلف فعال در زیست‌بوم فناوری و نوآوری ایران بود که در این رویداد ضمن دریافت آموزش، به تفریح پرداخته، با یکدیگر آشنا شدند و در مسیر شبکه‌سازی و توسعه ارتباطات پیش رفتند.

انتخاب فضاهای کاری اشتراکی برتر از نگاه استارتاپ‌های مستقر

رئیس مرکز شتابدهی نوآوری در مورد بخش جدیدی که در پردیس سامیت ۲۰۲۱ برگزار شد، گفت: نظرسنجی در مورد عملکرد فضاهای کاری اشتراکی نیز امسال به پردیس سامیت اضافه شد.

وی ادامه داد: ۱۶ فضای کاری اشتراکی عضو مرکز شتابدهی نوآوری از جنبه‌های مختلف و امکانات و خدماتی که ارائه می‌کنند، با رای و نظر تیم‌ها و افراد مستقر در آنها مورد نظرسنجی قرار گرفتند و بهترین فضاهای کاری اشتراکی ایران که مورد تایید مرکز شتابدهی نوآوری هستند، انتخاب شدند.

طبق گفته عظیمیان، برگزیدگان فضاهای کاری اشتراکی«پویتِک» و «آبی سفید» هر دو از اصفهان در رتبه اول و دوم و دو فضای کاری «فینوا» و «پارادایس هاب» هر دو از تهران به طور مشترک، در رتبه سوم این نظرسنجی قرار گرفتند.

منتشر شده در: وبسایت مرکز شتابدهی نوآوری

Date