09358399283

اصفهان، سی و سه پل، چهارباغ بالا، ساختمان بانک تجارت، طبقه سوم

بالا

کارگاه کارتیمی و مدیریت چابک

کارگاه کارتیمی و مدیریت چابک
کار تیمی, کارگاه‌ها, مدرسه تابستانی 97

۳۱ مرداد و ۱شهریور ۹۷

کتابخانه مرکزی اصفهان وفضای کار اشتراکی پویتک

تاریخ

رفتن به نوار ابزار