logo
«پویتک» یک شتاب‌دهنده و فضای کار اشتراکی است. در پویتک تلاش می‌کنیم اکوسیستم کوچکی را تشکیل دهیم و تمامی نیازهای یک استارت‌آپ را برآورده سازیم.

+98-31-950-242-32

info@poytek.com

اصفهان، سی و سه پل، ابتدای چهارباغ بالا، ساختمان بانک تجارت، طبقه دوم

03195024232-09358399283

اصفهان، سی و سه پل، ابتدای چهارباغ بالا، ساختمان بانک تجارت، طبقه دوم

بالا

کارگاه تیم‌سازی، کار تیمی، مدیریت چابک

کارگاه تیم‌سازی، کار تیمی، مدیریت چابک
مدرسه تابستانی 96, مقدمات کسب و کار

در این کارگاه، ابتدا تعریفی از تیم و کار تیمی ارایه شد. سپس به بررسی جامعه شناختی فرهنگ ایرانی پرداخته شد و معضلات کار تیمی در ایران، از این زاویه نگاه بررسی شد. و در ادامه نکات و تکنیک‌هایی در خصوص کار تیمی، و نحوه تعامل افراد با یکدیگر ارائه شد. در ادامه از هر یک از مخاطبان «تست روانشناسی بلبین» گرفته شد، و روش نمره‌گذاری و تفسیر تست و ویژگی‌های شخصیتی هر دسته از افراد درگروه و نحوه تعامل با آن‌ها تشریح گردید. در بخش بعد به اصول مدیریت چابک از متودولوژی اسکرام پرداخته شد و به صورت کاربردی تقسیم بندی وظایف و مسئولیت‌ها و مدیریت آن‌ها آموزش داده شد تا مخاطبان برای تمرین در طول هفته آماده شوند.

تاریخ